Uniwersytet Wrocławski

Jeden z najstarszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej posiadający ponad 300-letnie tradycje. Największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Wśród absolwentów tej uczelni jest 9 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, chemii, literatury i medycyny.

5115749b8f112-1uniwersytet-wroclawskilogotyppl

Uniwersytet kształci prawie 27 tys. studentów i doktorantów. Uczelnia posiada 10 wydziałów, które oferują studia na ponad 70 kierunkach studiów I stopnia, 2 kierunkach jednolitych magisterskich, 3 kierunkach inżynierskich oraz 60 kierunkach studiów II stopnia i ponad 250 specjalnościach. Uczelnia stale się rozwija i uruchamia nowe kierunki studiów. Co roku otwierane są nowe kierunki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim. Uczelnia posiada 880 międzynarodowych umów o współpracy z uczelniami z całego świata, dzięki którym studenci i pracownicy naukowi mogą swobodnie korzystać z programów wymiany międzynarodowej.

Uniwersytet Wrocławski – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy około 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. To trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+.

W roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim studiuje ponad 1300 cudzoziemców ze 100 krajów. Według rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w roku 2017 Uniwersytet Wrocławski zajął 4 miejsce wśród uniwersytetów w Polsce.

Rekrutacja 2018

Rekrutacja na studia płatne  trwa do września 2018!

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

10 miejsc bezpłatnych na studiach licencjackich (po 1 na każdym wydziale)

10 miejsc bezpłatnych na studiach magisterskich (po 1 na każdym wydziale)

oprócz studiów w j. angielskim oraz filologii angielskiej.

Procedura rekrutacji:

1) Rejestracja na stronie „Teraz Wrocław”  – od 1 maja do 17 czerwca 2018 roku.

2) Rejestracja w systemie Uniwersytetu Wrocławskiego>>   i wysłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych>>od 7 maja do 17 czerwca 2018 roku (17.06. – zamknięcie rejestracji w systemie, potwierdzanie płatności opłaty rejestracyjnej 90 euro). Załączać dokumenty (atestat, tłumaczenie) można do 30.06.2017.

3) Rejestracja w systemie IRK>>  – od 3 kwietnia do 8 lipca 2018 roku.

4) Po przesłaniu aplikacji i wstępnej akceptacji  – test językowy składający się z 2 etapów (pisemny i rozmowa przez Skype):

18 czerwca 2018 roku – test pisemny na platformie rejestracyjnej dostępny w godzinach od 12 do 20 czasu polskiego aktywny 90 min od otwarcia.

21 czerwca 2018 roku – wyniki testu .

22-24 czerwca 2018 roku – rozmowa z lektorem przez Skype – wg harmonogramu (czas rozmowy 10-15 minut)

27 czerwca 2018 roku – końcowe wyniki egzaminu

5) 30 czerwca 2018 roku  – ostatni dzień załączania dokumentów (świadectwo, dodatek, tłumaczenie)

6) Do 6 lipca 2018 roku – ogłoszenie decyzji o przyjęciu.

7) Do 11 lipca 2018 roku – uzupełnienie płatności (opłaty administracyjnej 110 euro).

Do 25 lipca  – deklaracje osób spełniających kryteria językowe na podjęcie studiów płatnych.

Do 3 sierpnia – wniesienie pełnej opłaty czesnego.
Do 31 sierpnia – wnoszenie opłat za legitymacje na rachunek z IRK
Kwaterowanie akademiku –  24 września

Kurs adaptacyjny – 25-28 września.
Składanie kompletu dokumentów w dziale nauczania – 28 września i 1 października.

Opłaty (za rok)

Studia w j. polskim  – opłata w euro, za rok:

stacjonarne niestacjonarne
I stopień i JM II stopień I stopień i JM II stopień
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2500 2500 2000 2000
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2500 2500 2000 2000
Wydział Nauk Biologicznych 2500 2500
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2500 2500 2000
Wydział Biotechnologii 2500 2500
Wydział Matematyki i Informatyki 1500 1500
Wydział Chemii 1500 1500
Wydział Fizyki i Astronomii 1200 1200
Wydział Filologiczny 2200 2000 2000 1800
Wydział Nauk Społecznych 2000* 2000* 1800* 1800*
filozofia 1000 1000 900 900
europeistyka 1050 1050 950 950
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska 2500 2500
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych 2500 2500
* z wyłączeniem kierunków: filozofia i europeistyka

Studia w j. angielskim – 3000 euro (niestacjonarne  – 2000 euro)

Opłata rekrutacyjna – 200 euro. Składa się z opłaty rejestracyjnej 90 euro (wnoszonej na etapie rejestracji, przed przystąpieniem do testu językowego) i opłaty administracyjnej 110 euro wnoszonej po otrzymaniu decyzji rektora o przyjęciu na studia.

Prosimy ignorować informację o opłacie rekrutacyjnej 85 złotych w systemie IRK.

Konto

Bank Zachodni WBK SA
1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBK PPL PP
78 1090 2398 0000 0001 2305 1020

Odbiorca: Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław), adres: Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, POLAND

Kontakt

Rekrutacja na studia w języku polskim

Dział Nauczania

tel. +48 71 375 22 37
działnauczania@uwr.edu.pl

Rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim

Biuro współpracy z zagranicą (International office)

tel. +48 71 375 28 77

international@uwr.edu.pl

 


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Wrocławskim>>