Uniwersytet Wrocławski

Jeden z najstarszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej posiadający ponad 300-letnie tradycje. Największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Wśród absolwentów tej uczelni jest 9 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, chemii, literatury i medycyny.

5115749b8f112-1uniwersytet-wroclawskilogotyppl

Uniwersytet kształci prawie 27 tys. studentów i doktorantów. Uczelnia posiada 10 wydziałów, które oferują studia na ponad 70 kierunkach studiów I stopnia, 2 kierunkach jednolitych magisterskich, 3 kierunkach inżynierskich oraz 60 kierunkach studiów II stopnia i ponad 250 specjalnościach. Uczelnia stale się rozwija i uruchamia nowe kierunki studiów. Co roku otwierane są nowe kierunki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim. Uczelnia posiada 880 międzynarodowych umów o współpracy z uczelniami z całego świata, dzięki którym studenci i pracownicy naukowi mogą swobodnie korzystać z programów wymiany międzynarodowej.

Uniwersytet Wrocławski – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy około 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. To trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+.

W roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim studiowało ponad 1300 cudzoziemców ze 100 krajów. Według rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w roku 2017 Uniwersytet Wrocławski zajął 4 miejsce wśród uniwersytetów w Polsce.

Rekrutacja 2019

Oferta w ramach „Study in Wrocław”:

10 miejsc bezpłatnych na studiach licencjackich (po 1 na każdym wydziale)

10 miejsc bezpłatnych na studiach magisterskich (po 1 na każdym wydziale)

oprócz studiów w j. angielskim oraz filologii angielskiej.

Skorzystaj z wyszukiwarki kierunków na stronie REKRUTACJA Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybierając kierunek w jego opisie dowiesz się m.in. jakie dokumenty są wymagane oraz gdzie i kiedy odbędzie się postępowanie rekrutacyjne.

Wykaz anglojęzycznych kierunków

Procedura rekrutacji:

data czynność
15.05 – 12.06.2019 otwarcie systemu rejestracji https://international-applications.uni.wroc.pl
15.05.2019 otwarcie rejestracji w IRK www.irka.uni.wroc.pl
15.05 – 12.06.2019

dokonanie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 20 euro na konto o numerze

78 1090 2398 0000 0001 2305 1020

14.06.2019 test pisemny na platformie rejestracyjnej dostępny w godzinach od 12.00 do 20.00 czasu polskiego aktywny 90 min od otwarcia
17.06.2019 Wyniki pisemnej części testu
18, 19 i 21.06.2019 II etap egzaminu z języka polskiego – ustna część egzaminu  na podstawie karty pytań – dokładny termin i godzina zostanie podana indywidualnie każdemu kandydatowi
25.06.2019 Końcowe wyniki egzaminu z języka polskiego
01.07.2019 Ostatni dzień na uzupełnienie skanów dokumentów dotyczących wykształcenia
26.06.2019 Kwalifikacja do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego

 

 

Studia I stopnia i JM Studia II stopnia
data czynność data czynność
07.07.2019 Ostatni dzień rejestracji i załączania dokumentów w systemie IRK (świadectwo, dodatek) 15.09.2019 Ostatni dzień rejestracji
9 i 10. 07.2019 Postępowanie rekrutacyjne przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną we Wrocławiu – dokładny termin i godzina zostanie podana indywidualnie każdemu kandydatowi 16-18.09.2019 Postępowanie rekrutacyjne przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną we Wrocławiu – dokładny termin i godzina zostanie podana indywidualnie każdemu kandydatowi
11.07.2019 Ogłoszenie wyników postępowania (zdane/ nie zdane) 19.09.2019 Ogłoszenie wyników postępowania (zdane/ nie zdane)
12, 15-17.07.2019 Składanie kompletu dokumentów 20, 23-24.09.2019 Składanie kompletu dokumentów
13. 07.2019 decyzja o przyjęciu z określeniem warunków finansowych 25.09.2019 decyzja o przyjęciu z określeniem warunków finansowych
do 23.07.2019 deklaracje osób spełniających kryteria na podjęcie studiów płatnych do 27.09.2019 deklaracje osób spełniających kryteria na podjęcie studiów płatnych
do 03.08.2019 Wniesienie pełnej opłaty czesnego 01.10.2019 Wniesienie pełnej opłaty czesnego
do 31.08. 2019 wnoszenie opłat za legitymacje na rachunek z IRK 01.10.2019 wnoszenie opłat za legitymacje na rachunek z IRK
27.09.2019 możliwość kwaterowania w akademiku 27.09.2019 możliwość kwaterowania w akademiku

Opłaty

Studia w j. polskim: Pierwszy rok studiów 2150 euro, następny rok 2000 euro

Studia w j. angielskim:  Pierwszy rok studiów – 3350 euro, następny rok 3200 euro

Opłata rekrutacyjna – 20 euro.

Prosimy ignorować informację o opłacie rekrutacyjnej 85 złotych w systemie IRK.

Konto

Santander Bank Polska SA
I Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBK PPL PP
78 1090 2398 0000 0001 2305 1020

Odbiorca: Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław), adres: Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, POLAND

Kontakt

Rekrutacja na studia w języku polskim

Dział Nauczania

tel. +48 71 375 22 37
działnauczania@uwr.edu.pl

Rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim

Biuro współpracy z zagranicą (International office)

tel. +48 71 375 28 77

international@uwr.edu.pl

 


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Wrocławskim>>