Uniwersytet Wrocławski

Jeden z najstarszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej posiadający ponad 300-letnie tradycje. Największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Wśród absolwentów tej uczelni jest 9 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, chemii, literatury i medycyny.

5115749b8f112-1uniwersytet-wroclawskilogotyppl

Uniwersytet kształci prawie 27 tys. studentów i doktorantów. Uczelnia posiada 10 wydziałów, które oferują studia na ponad 70 kierunkach studiów I stopnia, 2 kierunkach jednolitych magisterskich, 3 kierunkach inżynierskich oraz 60 kierunkach studiów II stopnia i ponad 250 specjalnościach. Uczelnia stale się rozwija i uruchamia nowe kierunki studiów. Co roku otwierane są nowe kierunki studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim. Uczelnia posiada 880 międzynarodowych umów o współpracy z uczelniami z całego świata, dzięki którym studenci i pracownicy naukowi mogą swobodnie korzystać z programów wymiany międzynarodowej.

Uniwersytet Wrocławski – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy około 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. To trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+.

W roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Wrocławskim studiowało ponad 1300 cudzoziemców ze 100 krajów. Według rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w roku 2017 Uniwersytet Wrocławski zajął 4 miejsce wśród uniwersytetów w Polsce.

Rekrutacja 2020/21

15 maja 2020 r. – początek rejestracji w systemie IRK

  • Skorzystaj z wyszukiwarki kierunków na stronie REKRUTACJA Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybierając kierunek w jego opisie dowiesz się m.in. jakie dokumenty są wymagane oraz gdzie i kiedy odbędzie się postępowanie rekrutacyjne.
  • Data zamknięcia systemu IRK zostanie dostosowana do terminu otrzymania wyników maturalnych przez tegorocznych maturzystów. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
  • Minimalny poziom znajomości języka polskiego: B1

Wykaz anglojęzycznych kierunków

Koszt studiów:

Studia w j. polskim: Pierwszy rok studiów 2350 euro, następny rok 2200 euro

Studia w j. angielskim:  Pierwszy rok studiów – 3650 euro, następny rok 3500 euro

Opłata rekrutacyjna – 20 euro.

Konto

Santander Bank Polska SA
I Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBK PPL PP
78 1090 2398 0000 0001 2305 1020

Odbiorca: Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław), adres: Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, POLAND

Kontakt

Rekrutacja na studia w języku polskim

Dział Nauczania

tel. +48 71 375 22 37
działnauczania@uwr.edu.pl

Rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim

Biuro współpracy z zagranicą (International office)

tel. +48 71 375 28 77

international@uwr.edu.pl

 


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Wrocławskim>>