Uniwersytet Wrocławski

Jeden z najstarszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej posiadający ponad 300-letnie tradycje. Największa uczelnia na Dolnym Śląsku. Wśród absolwentów tej uczelni jest 9 laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, chemii, literatury i medycyny.

5115749b8f112-1uniwersytet-wroclawskilogotyppl

Uniwersytet kształci prawie 30 tys. studentów i doktorantów. Uczelnia posiada 10 wydziałów, które oferują studia na ponad 60 kierunkach studiów I stopnia, 2 kierunki jednolite magisterskie, 4 kierunki inżynierskie oraz niemal 60 kierunków studiów II stopnia i ponad 250 specjalnościach. Uczelnia stale się rozwija i uruchamia nowe kierunki studiów. Co roku dynamicznie przybywa nowych licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich programów studiów w języku angielskim zarówno dla polskich jak i zagranicznych studentów. Uczelnia posiada 880 międzynarodowych umów o współpracy z uczelniami z całego świata, dzięki którym studenci i pracownicy naukowi mogą swobodnie korzystać z programów wymiany międzynarodowej.

Uniwersytet Wrocławski – jako jedyna polska uczelnia – należy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP, w której uczestniczy około 250 uniwersytetów z całego świata, w tym 132 uczelnie amerykańskie. To trzecia polska uczelnia najchętniej wybierana przez zagranicznych studentów. UWr zajmuje czołowe miejsce wśród uczelni polskich pod względem liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+.

W roku akademickim 2016/2017 w Uniwersytecie Wrocławskim studiuje ponad 1200 cudzoziemców ze 100 krajów. Według rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w roku 2016 Uniwersytet Wrocławski zajął 4 miejsce wśród uniwersytetów w Polsce.

Rekrutacja 2017

Rekrutacja na studia płatne  trwa do września 2017!

Oferta w ramach „Teraz Wrocław”:

10 miejsc bezpłatnych na studiach licencjackich (po 1 na każdym wydziale)

10 miejsc bezpłatnych na studiach magisterskich (po 1 na każdym wydziale)

oprócz studiów w j. angielskim oraz filologii angielskiej.

Procedura rekrutacji:

1) Rejestracja na stronie „Teraz Wrocław”  – od 4 maja do 17 czerwca 2017 roku.

2) Rejestracja w systemie Uniwersytetu Wrocławskiego>>   i wysłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych>>od 4 maja do 17 czerwca 2017 roku (17.06. – zamknięcie rejestracji w systemie, potwierdzanie płatności opłaty rejestracyjnej). Załączać dokumenty (atestat, tłumaczenie) można do 30.06.2017.

3) Rejestracja w systemie IRK>>  – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku.

4) Po przesłaniu aplikacji i wstępnej akceptacji  – test językowy składający się z 2 etapów (pisemny i rozmowa przez Skype):

19 czerwca 2017 roku – test pisemny na platformie rejestracyjnej dostępny w godzinach od 12 do 20 czasu polskiego aktywny 90 min od otwarcia.

22 czerwca 2017 roku – wyniki testu .

23-25 czerwca 2017 roku – rozmowa z lektorem przez Skype – wg harmonogramu (czas rozmowy 10-15 minut)

28 czerwca 2017 roku – końcowe wyniki egzaminu

5) 30 czerwca 2017 roku  – ostatni dzień załączania dokumentów (świadectwo, dodatek, tłumaczenie)

6) Do 6 lipca 2017 roku – ogłoszenie decyzji o przyjęciu.

7) Do 9 lipca 2017 roku – uzupełnienie płatności (opłaty administracyjnej).

Do 25 lipca  – deklaracje osób spełniających kryteria językowe na podjęcie studiów płatnych.

Do 28 lipca – wniesienie pełnej opłaty czesnego.
Do 31 sierpnia – wnoszenie opłat za legitymacje na rachunek z IRK
Od 25 września – możliwość kwaterowania w akademiku
26-28 września – kurs adaptacyjny (szczegóły w późn. terminie)
29 września – składanie kompletu dokumentów w dziale nauczania.

Opłaty (za rok)

Studia w j. polskim – 2500 euro (niestacjonarne – 2000 euro)

Studia w j. angielskim – 3000 euro (niestacjonarne  – 2000 euro)

Opłata rekrutacyjna – 200 euro. Składa się z opłaty rejestracyjnej 90 euro (wnoszonej na etapie rejestracji, przed przystąpieniem do testu językowego) i opłaty administracyjnej 110 euro wnoszonej po otrzymaniu decyzji rektora o przyjęciu na studia. Prosimy ignorować informację o opłacie rekrutacyjnej 85 złotysh w systemie IRK.

Konto

Bank Zachodni WBK SA
1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
SWIFT: WBK PPL PP
78 1090 2398 0000 0001 2305 1020

Odbiorca: Uniwersytet Wrocławski (University of Wrocław), adres: Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, POLAND

Kontakt

Rekrutacja na studia w języku polskim

Dział nauczania

tel. +48 71 375 22 37
wiktor.pietrzak@uwr.edu.pl

Rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim

Biuro współpracy z zagranicą (International office)

tel. +48 71 375 28 77
international@uni.wroc.pl 


Rekrutacja krok po kroku>>

Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane>>

Sprawdź, co możesz studiować na Uniwersytecie Wrocławskim>>