Stypendia dla cudzoziemców z krajów Europy Wschodniej

Masz prawo starać się o przyznanie stypendium socjalnego, zapomogi czy stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Możesz także wystąpić o Stypendium Rządu Polskiego (dla posiadaczy Karty Polaka oraz osób z polskim pochodzeniem).

Wniosek należy składać w konsulacie odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.

http://www.wschod-zachod.org.pl/studia-w-polsce-dla-rodakow-z-zagranicy#Czy_masz_polskie

Wszelkie szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdziecie w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

http://www.buwiwm.edu.pl/

Oferta stypendialna na rok akademicki 2015/2016 z podziałem na kraje

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

Programy stypendialne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców pochodzących z państw powstałych po rozpadzie byłego ZSRR.
  • Specjalistyczne Studia Wschodnie
  • Program Stypendialny Rządu RP im. K. Kalinowskiego – skierowany do obywateli Białorusi
  • Program stypendialny dla obywateli krajów ależących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno – społecznych.
  • Program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się.
  • Program stypendialny im. Stefana Banacha

https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/68adf65147f0846ead3518cbc447c90a.pdf