Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Zarejestrować się w systemie online wpisując kod promocyjny „Teraz Wroclaw”.
 2. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 3. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej z załącznikiem. Dla kandydatów na studia II stopnia – dyplomu l studiów I stopnia z suplementem (jeśli jeszcze nie ma – wypis ocen).

Dla kandydatów na studia bezpłatne oraz ze zniżką 75%, 50%, 25% dodatkowo:

 • list motywacyjny w j. polskim

Przed rozpoczęciem studiów kandydaci na studia muszą złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez system online i podpisane przez kandydata;
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej z załącznikiem* +  apostille  (dla kandydatów Z Ukrainy i Białorusi apostille nie jest obowiązkowe) oraz ich tłumaczenie na j. polski przez tłumacza przysięgłego ;
 3. Nostryfikację świadectwa ukończenia szkoły średniej (oprócz kandydatów z Ukrainy i Białorusi);
 4. Dla kandydatów na studia II stopnia – kopia dyplomu I stopnia wraz z ocenami* +  apostille (dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi apostille nie jest obowiązkowe) oraz tłumaczenie na j. polski przez tłumacza przysięgłego;
 5. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego*;
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z  tłumaczeniem na j. polski przez tłumacza przysięgłego  (086-y(o) lub pobrać wzór>>)
 7. Certyfikat znajomości języka (jeśli jest) ‒ polskiego na poziomie B1 (w przypadku aplikowania na studia w języku polskim) lub angielskiego na poziomie B2 (w przypadku aplikowania na studia w języku angielskim).Wymagania dotyczące certyfikatów językowych
 8. Kopia aktualnej wizy lub karty pobytu*;
 9. Kopia paszportu*;
 10. Potwierdzenie opłaty,
 11. 2 podpisane egz. umowy pomiędzy uczelnią a studentem (pobrać umowę, pobrać umowę dla niepełnoletnich)
 12. 1 aktualne zdjęcie  o wymiarach 35 × 45 mm (głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
 13. Kopia paszportu rodzica podpisującego umowę (w przypadku niepełnoletnich);
 14. Kopia aktu urodzenia (w przypadku niepełnoletnich).

*Oryginał do wglądu.