Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dokumenty rekrutacyjne:

skany dokumentów należy wysłać do 22 lipca 2017 roku e-mail na adres: terazwroclaw@up.wroc.pl. Skany dokumentów należy przesłać w jednym pliku pdf, ułożone w następującej kolejności (Dokumenty przesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane):

 1. Ankieta „Teraz Wrocaw” (rejestracja tylko od 4 maja 2017 roku do 1 lipca 2017 roku)
 2. Wypełnienie ankiety rejestracyjnej>>
 3. Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek)  z >>apostille<< oraz >>tłumaczenie<<.
 4. Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z >>apostille<< oraz >>tłumaczenie<< (kandydaci na studia II stopnia).
 5. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 6. Certyfikat z języka polskiego (jeżeli kandydat posiada).
 7. Aktualna fotografia (w wersji elektronicznej) o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).
 8. Dla kandydatów na bezpłatne miejsca dodatkowo:
  *Dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia jak np. olimpiady, konkursy (jeżeli kandydat posiada)
  *List motywacyjny w języku polskim
  *Certyfikat ZNO, EGE, CT etc. (jeżeli kandydat posiada).

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, kandydaci sami składają wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.

Po przyjeździe na studia należy dostarczyć:

 1. Oryginał świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z >>apostille<< oraz >>tłumaczeniem przysięgłym na j. polski<<.
 2. Oryginał dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek)  z >>apostille<< oraz >>tłumaczeniem przysięgłym na j. polski<<
 3. Aktualna fotografia w wersji drukowanej.
 4. Od osób niepełnoletnich oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na wyjazd do Polski w celu podjęcia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz umocowanie do podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.