Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać na adres: enrolment@ue.wroc.pl *:

 1. Skan świadectwa maturalnego (atestat+dodatek) z >>apostille<<  oraz >>tłumaczenie<< na j. polski.
 2. Skan dyplomu licencjackiego (dyplom bakaławra+dodatek) z >>apostille<<  oraz >>tłumaczenie<< na j. polski (kandydaci na studia II stopnia).
 3. Skan paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i danymi).
 4. Skan aktualnego zaświadczenia lekarskiego (086-у(о), bez szczepień i dodatkowych badań) wraz z >>tłumaczeniem<<.
 5. Skan oświadczenia kandydata, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po przyjeździe do Polski (wzór).
 6. Skan oświadczenia o posiadaniu niezbędnych środków utrzymania na czas studiów w Polsce (wzór).
 7. Skan zaświadczenia potwierdzającego, że świadectwo maturalne kandydata uprawnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz >>tłumaczenie<< na j. polski. Zaświadczenie to może wydać ambasada RP w danym kraju, ambasada tego kraju w Polsce lub odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju.
 8. Poświadczenie znajomości języka, w którym mają być prowadzone studia (jeżeli kandydat posiada)
 9. Formularz rejestracyjny projektu „Teraz Wrocław”.
 • Po przyjeździe na studia należy dostarczyć oryginały dokumentów oraz dodatkowo:
 1. 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (głowa w pozycji frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy)
 2. Kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub umowy z NFZ
 3. Kopii dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce (wizy)