Aktualności

Wrocław bada potrzeby obcokrajowców. Pro...

Wrocław bada potrzeby obcokrajowców. Prosimy o wypełnienie ankiety ↘http://wielokultury.wroclaw.pl/aktualnosci/survey-2/

📢🔝Uniwersytet Wrocławski zaprasza! Rekru...

📢🔝Uniwersytet Wrocławski zaprasza! Rekrutacja trwa: http://rekrutacja.uni.wroc.pl/index.html?rekrutacja=letnia
🎓Osoby rekrutujące się na studia w języku polskim zobowiązane są do dopełnienia rejestracji w systemie IRK www.irka.uni.wroc.pl.
💶Opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 € należy wnieść na konto walutowe UWr (numer konta walutowego - euro: www.rekrutacja.uni.wroc.pl/vademecum.html#oplatarekrutacyjna). Proszę zignorować informację z systemu IRK na temat płatności 85 zł (dotyczy ona kandydatów przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich).
🎓Komplet wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów obejmuje:
- podanie wydrukowane z systemu IRK,
- podanie o przyjęcie skierowane do Rektora UWr,
- atestat z apostille /dyplom zagraniczny z apostille, w tym tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego,
- dodatek do atestatu z apostille/aneks do dyplomu zagranicznego z apostille, w tym tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza...

🔝 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu...

🔝 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza! ⤵Rekrutacja na studia płatne (w tym też dla kandydatów z Kartą Polaka) trwa na poniższe kierunki:
🍎agrobiznes,
🍎architektura krajobrazu,
🍎biotechnologia stosowana roślin,
🍎inżynieria bezpieczeństwa,
🍎inżynieria i gospodarka wodna,
🍎inżynieria środowiska,
🍎medycyna roślin,
🍎ochrona środowiska,
🍎ogrodnictwo,
🍎rolnictwo,
🍎technika rolnicza i leśna.
🍎zarządzanie jakością i analiza żywności
🍎technologia żywności i żywienie człowieka.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym uczelni trwa do 15 września (kandydaci przyjmowani są na podstawie skanów dokumentów). Oryginały dokumentów kandydaci muszą złożyć do Biura Rekrutacji do 29 września. Więcej informacji➡Biuro Rekrutacji: tel. 71 320 1075, e-mail: mykola.rastvorov@upwr.edu.pl

📢🔝Uniwersytet Wrocławski zaprasza! Rekrutacja trwa: http://rekrutacja.uni.wroc.pl/index.html?rekrutacja=letnia 🎓Osoby rekrutujące się na studia w języku polskim zobowiązane są do dopełnienia rejestracji w systemie IRK www.irka.uni.wroc.pl. 💶Opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 € należy wnieść na konto walutowe UWr (numer konta walutowego - euro: www.rekrutacja.uni.wroc.pl/vademecum.html#oplatarekrutacyjna). Proszę zignorować informację z systemu IRK na temat płatności 85 zł (dotyczy ona kandydatów przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich). 🎓Komplet wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów obejmuje: - podanie wydrukowane z systemu IRK, - podanie o przyjęcie skierowane do Rektora UWr, - atestat z apostille /dyplom zagraniczny z apostille, w tym tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, - dodatek do atestatu z apostille/aneks do dyplomu zagranicznego z apostille, w tym tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, - ksero...

🔝 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza! ⤵Rekrutacja na studia płatne (w tym też dla kandydatów z Kartą Polaka) trwa na poniższe kierunki: 🍎agrobiznes, 🍎architektura krajobrazu, 🍎biotechnologia stosowana roślin, 🍎inżynieria bezpieczeństwa, 🍎inżynieria i gospodarka wodna, 🍎inżynieria środowiska, 🍎medycyna roślin, 🍎ochrona środowiska, 🍎ogrodnictwo, 🍎rolnictwo, 🍎technika rolnicza i leśna. 🍎zarządzanie jakością i analiza żywności 🍎technologia żywności i żywienie człowieka. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym uczelni trwa do 15 września (kandydaci przyjmowani są na podstawie skanów dokumentów). Oryginały dokumentów kandydaci muszą złożyć do Biura Rekrutacji do 29 września. Więcej informacji➡Biuro Rekrutacji: tel. 71 320 1075, e-mail: mykola.rastvorov@upwr.edu.pl

Wrocław, najwspanialsze miasto w Polsce

Wrocław, najwspanialsze miasto w Polsce

Набор на платное обучение продолжается ⤵

Набор на платное обучение продолжается ⤵

Zdjęcia na osi czasu

Zdjęcia na osi czasu

Poszukujemy osoby do naszego zespołu 😊 h...

Poszukujemy osoby do naszego zespołu 😊 https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-promocji-i-kontaktow-miedzynarodowych-wroclaw,oferta,5435219